Digital eye syndrome (DES) „syndróm únavy zraku z digitálnych zariadení“

Tvoria bytostnú súčasť našich dní. Urýchľujú nám prácu, sú pre nás zdrojom informácií, trávime s nimi väčšinu voľného času. Nevieme si bez nich predstaviť ani čas dovolenky.

Tvoria synonymum nášho moderného životného štýlu. Digitálne zariadenia, ktoré hrajú prím našich dní, nám na jednej strane uľahčujú denné činnosti, ale sú zároveň zdrojom nie zriedkavých zrakových ťažkostí.

Existuje kvantum digitálnych zariadení, od smart hodiniek cez mobilné telefóny, iPhony, iPady, tablety  až po klasické monitory. ktoré, aj keď sa to nezdá, kladú na náš zrak veľké nároky. Medzi najbežnejšie ťažkosti patria sťažnosti na unavené a červené oči, pálenie očí, svetloplachosť. Medzi významnejšie ťažkosti môžeme zaradiť problémy so zaostrovaním, najmä do diaľky.  

Angličania navrhli tieto prejavy nazvať  Digital eye syndrome (DES) „syndróm únavy zraku z digitálnych zariadení“.

Medzi  najhlavnejšie dôvody tohto diskomfortu patrí zvýšený nárok na akomodáciu zrakového aparátu (zaostrovanie), zvýšená záťaž na konvergenciu očných svalov (zbiehavý pohyb), znížená frekvencia žmurkania a nedostatočné obmývanie predného segmentu slzami. Akomodačný aparát pri dlhodobej práci na blízku vzdialenosť musí neustále udržiavať svaly v napätí, aby zaostrili tam, kam majú. To vedie niekedy až ku kŕču v „zaostrovacích svaloch“, ktorým trvá, kým sú znova schopné akomodácie. Nadmerným namáhaním zraku do blízka dochádza k posunu tzv. blízkeho bodu konvergencie (bod, kedy dôjde k rozdvojenie obrazu). Ten by sa mal nachádzať približne 8 cm pred očami. Pokiaľ je tento bod vo väčšej vzdialenosti, je nutné spozornieť!

Je dokázané, že pri pohľade do obrazovky menej mrkáme a viečka sa plne nezvierajú. Povrch očí tak nie je dostatočne zvlhčovaný slzným filmom, nevyplavujú sa povrchové nečistoty, oči osychajú, v dôsledku suchosti môžu vznikať degeneratívne zmeny na rohovkách. Ľudia sa potom často sťažujú na pocit cudzieho telieska v očiach, úporné svrbenie, slzenie, začervenanie, ba aj opuch. Samozrejme, miera prejavu popísaných ťažkostí je rovnomerná dĺžke času stráveného s digitálnym zariadením a dôležitá je aj  pozorovacia vzdialenosť.

Totiž, čím bližšie k očiam je digitálne zariadenie umiestené, tým sú oči viac namáhané. Ergonómia je najviac porušovaná pri používaní malých digitálnych zariadení ako sú iPody, iPhony či tablety, keď býva vzdialenosť od očí menšia ako 30 cm, tzv. ultra blízka vzdialenosť.


Všetky digitálne zariadenia vyžarujú žiarenie s vlnovou dĺžkou medzi 400 a 500 nm. Tomuto druhu žiarenia sa hovorí modré svetlo. Vplyv modrého svetla na ľudský organizmus sa stále skúma. Z doterajších štúdií bol preukázaný vplyv na biologický rytmus. Nie je preto vhodné používať digitálne zariadenia pred spánkom. Ten by ich vplyvom mohol byť narušený.

Ďalej je preukázané, že dlhodobé pôsobenie modrého svetla dochádza k zmenám na sietnici. Preto sa odporúča pri práci s digitálnymi zariadeniami používať okuliarové sklá so špeciálnym filtrom, ktorý blokuje priechod modrého svetla do očí (Crizal prevencia). Keďže sa bez digitálnych zariadení v dnešnej dobe nezaobídeme, ponúkame Vám niekoľko rád na bezpečnejšie „spolunažívanie“ :

  • správna korekcie zraku a korekčné pomôcky (okuliare s filtrami)
  • úprava pracovnej vzdialenosti a svetelných podmienok
  • pauzy pri práci s digitálnym zariadením
  • používať zvlhčujúce očné kvapky, najlepšie s kyselinou hyalurónovou
  • dostatočné množstvo tekutín
  • vyhýbať sa klimatizácii

Pravidlo 20-20-20 pre vaše oči
Pri práci na počítači si každých 20 minút urobte pauzu na 20 sekúnd a pritom sa pozrite na bod vzdialený cca 20 stôp. Pri pohľade na túto vzdialenosť uvoľníte oči (prestanú zaostrovať), a tak si na chvíľu odpočinú.